Kutup Araştırmaları 2019 Yılı Çağrılarına Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) protokolü kapsamında açılan KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği 2019 yılı çağrılarına sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Söz konusu çağrılara 25 farklı kurumdan toplam 29 proje önerisi sunulmuş, bu projelerden 20’si bilimsel değerlendirme sürecine alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 proje önerisinin…

TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu Arasında İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE) arasında, 15 Ocak 2016 tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, iki ülkenin sanayi kuruluşları ve akademik kurumları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projelerini desteklemek üzere 23 Aralık 2019 – 13 Nisan 2020 tarihleri arasında açık kalacak ikili işbirliği çağrısına çıkılmıştır. Söz konusu çağrının…

AquaticPollutants ERA-NET Cofund Çağrısı Ön Duyurusu

Su (Water JPI), Anti-Mikrobiyal Direnç (JPI AMR) ve Okyanuslar (JPI Oceans) Ortak Programlama İnisiyatiflerinin işbirliğiyle, su kaynaklarında bulunan kirleticiler ve patojenlerin insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkardığı riskler üzerine uluslararası bir çağrıya çıkılması planlanmaktadır. Çağrı kapsamında yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal direnç alanlarını birleştirerek bütünleşik ve sektörler arası risk yönetimi yaklaşımları oluşturan…

TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri Yayınlandı

TÜBİTAK, yarım asırı aşkın tarihinde, bilim ve teknolojinin mihmandarlığında, ülkemizin teknolojik bağımsızlığının desteklenmesini sağlamak, kendi teknolojisini geliştirmesine ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretilmesine katkı vermek amacıyla yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım TÜBİTAK 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde tanımlanan temel değerlere dayanmaktadır. Stratejik Plan’da yer verilen 5 temel değerden birisi “kapsayıcılık”tır. Ayrıca,…

TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan “Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) – Bosphorus” çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında toplam 6 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır: Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Fransa’daki Proje…

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.   1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 1.…

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği BiGG Programının 2019 Yılı 2. Çağrı Duyurusu Açıklandı

TÜBİTAK, BİGG Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen 1231 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. 2019 yılı 1. Çağrısı panellerinde 395 iş planının değerlendirmesi geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde tamamlandı. Destek almaya hak kazananların Aralık ayında açıklanması planlanıyor. BiGG 2019/2 Çağrısı Ön Başvuruları 30…

ERA-NET FOSC Çağrısı Açıldı

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak…