TÜBİTAK BiGG 2019 Yılı 1. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam etmekte. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen 1231 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirmiştir. 2019 yılı 1. Çağrısı kapsamında 30 Uygulayıcı Kuruluş girişimcilere eğitim, mentorluk, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağlamıştır. Programın…

Bilim ve Teknolojiyle Dolu Bir Yıl 2019

Kurulduğu 1963 yılından bu yana bilim ve teknolojinin mihmandarlığında, ülkemizin teknolojik bağımsızlığının desteklenmesini sağlamak, kendi teknolojisini geliştirmesine ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretilmesine katkı vermek amacıyla yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma yaklaşımını benimseyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için, 2019 yılı dolu dolu geçen bir yıl oldu. TÜBİTAK, ilgili tüm kesimlerin araştırma,…

TÜBİTAK’ın 2019 Yılı Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan “Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” ile bu seneye mahsus verilen “2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü”, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül kazanan bilim insanları, ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe…

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı Uluslararası Ortak Çağrısı İçin Son Başvuru Tarihi 18 Şubat 2020!

22 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) İkinci Uluslararası Ortak Çağrısı (Joint Transnational Call- JTC)’na ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkelerle fonlayıcı kuruluşlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilere buradan, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi…

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçları

2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının Prof. Dr. Fuat SEZGİN yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle çıkılan "1003-SBB-FLSF-2019-1 İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi" başlıklı çağrı kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. İlgili çağrılar kapsamında 1. aşama için önerilen 118 adet proje önerisinden 37’si 2. aşama başvurusuna hak kazanmış, bu…

1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapıldı

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 24/12/2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında 1505 kodlu Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmıştır. Projede görev alan bursiyerlere ödenecek aylık ortalama tutarın proje yürütücüsü için belirlenen proje teşvik ikramiyesi üst sınırını aşamamasına yönelik kısıt kaldırılmıştır. Bu sayede nitelikli insan kaynağı olarak lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların bursiyer…

EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 21 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı Hakkında Özet Bilgi: A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine…

TÜBİTAK’ta Sanayi Yenilik Ağı Mekanizması (SAYEM) Bilgi Günü Düzenlendi

Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla oluşturulan Sanayi Yenilik Ağı Mekanizması (SAYEM) Faz 1 Çağrısı kapsamında desteklenmekte olan firmaların, bu süreçte hazırladıkları Ürün Yol Haritaları ile ilgili deneyimlerini ve Faz 2 sürecine ilişkin beklenti ve görüşlerini paylaşmalarını sağlamak…

TÜBİTAK’ta EUREKA Bilgi Günü Düzenlendi

Ulusal kaynaklar ile pazara yönelik uluslararası Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklendiği EUREKA Programı ile yeni oluşturulan EUREKA Seyahat Desteğine ilişkin detayların paylaşıldığı EUREKA Bilgi Günü, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda düzenlendi. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler…