EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 21 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı Hakkında Özet Bilgi: A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine…

TÜBİTAK’ta Sanayi Yenilik Ağı Mekanizması (SAYEM) Bilgi Günü Düzenlendi

Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla oluşturulan Sanayi Yenilik Ağı Mekanizması (SAYEM) Faz 1 Çağrısı kapsamında desteklenmekte olan firmaların, bu süreçte hazırladıkları Ürün Yol Haritaları ile ilgili deneyimlerini ve Faz 2 sürecine ilişkin beklenti ve görüşlerini paylaşmalarını sağlamak…

TÜBİTAK’ta EUREKA Bilgi Günü Düzenlendi

Ulusal kaynaklar ile pazara yönelik uluslararası Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklendiği EUREKA Programı ile yeni oluşturulan EUREKA Seyahat Desteğine ilişkin detayların paylaşıldığı EUREKA Bilgi Günü, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda düzenlendi. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler…