COST Ulusal Bilgi Günü 21 Ocak 2020'de Ankara'da Gerçekleştirilecek!

21 Ocak 2020 tarihinde TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL ve COST Başkanı Sayın Prof. Dr. Paulo FERRAO’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek COST Ulusal Bilgi Günü’nde COST Kuruluşunun yeni yapısı, değişen kuralları ve COST fırsatlarından faydalanma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. COST Türkiye İstatistikleri ve katılım kuralları konusunda da bilgi verilecek olan etkinlikte Türk MC üyeleri tarafından deneyim paylaşımı gerçekleştirilecektir.…

ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir…

2244 – Sanayi Doktora Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüyoruz. Bu amaç çerçevesinde sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının…

COST Ulusal Bilgi Günü 21 Ocak 2020’de Ankara’da Gerçekleştirilecek!

21 Ocak 2020 tarihinde TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL ve COST Başkanı Sayın Prof. Dr. Paulo FERRAO'nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek COST Ulusal Bilgi Günü’nde COST Kuruluşunun yeni yapısı, değişen kuralları ve COST fırsatlarından faydalanma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. COST Türkiye İstatistikleri ve katılım kuralları konusunda da bilgi verilecek olan etkinlikte Türk MC üyeleri tarafından…

ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir…

En Genç Bilim İnsanlarımız İlk Olimpiyat Başarılarını Elde Etti

Dünya çapında ortaokul düzeyinde yaklaşık olarak 72 ülkenin katılımıyla Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında düzenlenen ve en prestijli yarışma olan “Uluslararası Genç Bilim Olimpiyatı”na Ülkemiz ilk kez bu yıl katıldı. 3-11 Aralık 2019 tarihlerinde Katar’da düzenlenen ve altı öğrencimizin Ülkemizi temsil ettiği olimpiyatta tüm öğrencilerimiz Bronz Madalya kazandı. Bilim insanı yetiştirmede erken yaşlarda gençleri motive…

TÜBİTAK – ANAS Ortak Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasında, 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. 11 Aralık 2019 – 06 Mart 2020 tarihlerini kapsayan bahse…

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2019 Yılı Çağrısı

MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı 5 Aralık 2019 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar kabul edecektir. MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri…

Bilim ve Toplum Proje Başvuruları 10 Aralık 2019 Saat 17.30’a Kadar Yapılabilecek

Bilim ve Toplum Programlarımız kapsamındaki Çağrılarımıza yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz. Başvuru sahiplerimizin bir kısmının kendi kurumlarındaki sistemsel güçlüklerden dolayı başvuru işlemlerini tamamlayamamış olmaları ve bu kapsamda gelen talepleri kapsamında başvuru sistemimiz 10 Aralık Salı günü 09.00-17.30 saatleri arasında bir defaya mahsus açılacaktır. Source: New feed