Türkiye – İskandinavya Eurostars Çağrısı Açıldı

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı. Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge…

ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı Açıldı

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. ICT-AGRI-FOOD 2019…

PRIMA Section 2 (2019) Desteklenecek Projeler Listesi Yenilendi!

PRIMA PROGRAMI 2019 YILI SECTION 2 ÇAĞRILARI SONUÇLARI DESTEKLENECEK PROJELER Proje Kısa Adı Proje Başlığı Koordinatör Kurum/Kuruluş Katılımcı Ülkeler Biofreshcloud Enhancing Mediterranean Fresh Produce Shelf-life using Sustainable Preservative Technologies and communicating knowledge on dynamic shelf-life using Food Cloud Services and Predictive Modelling University of Cordoba, UCO; Spain Almanya, İspanya, Fas, Türkiye LEGU-MED Legumes in biodiversity-based…

2540 TÜBİTAK – Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili Tematik İşbirliği Çağrısı Açıldı

2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulmasını hedefleyen çağrı açılmıştır. Çağrı için tematik sınırlandırma yoktur. TÜBİTAK 1071 programı kapsamında çağrıya ilişkin başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden yapılabilecektir. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için proje başına bütçe üst limiti Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi…

Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan Arasında Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor

Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan arasında ortak bir Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması temeline dayanan, bilim ve teknoloji geliştirme alanında bir ortak niyet beyanı imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Malezya, İran, Katar Devlet Başkanlarının katıldığı, Malezya ev sahipliğinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi sırasında imzalanan niyet beyanı ile Mükemmeliyet Merkezi kurulması yolunda ilk adım atıldı. Sayın…

Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Çağrısı Bilgi Günü 22 Ocak 2020'de Ankara'da Gerçekleştirilecek

Avrupa’da demiryolu ulaşımı araştırmalarındaki en büyük ölçekli Ar-Ge ve İnovasyon programı olma özelliğini taşıyan Shift2Rail Ortak Girişimi ile Avrupa’da yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ulaşımının payının arttırılması hedeflenmektedir. 22 Ocak 2020 tarihinde, Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda, Shift2Rail Ortak Girişimi’nin 2020 yılı çağrılarına yönelik bir bilgi günü etkinliği düzenlenecektir. Shift2Rail Ortak Girişimi direktörü ve yetkililerinin katılımı…

Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Çağrısı Bilgi Günü 22 Ocak 2020’de Ankara’da Gerçekleştirilecek

Avrupa’da demiryolu ulaşımı araştırmalarındaki en büyük ölçekli Ar-Ge ve İnovasyon programı olma özelliğini taşıyan Shift2Rail Ortak Girişimi ile Avrupa’da yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ulaşımının payının arttırılması hedeflenmektedir. 22 Ocak 2020 tarihinde, Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda, Shift2Rail Ortak Girişimi’nin 2020 yılı çağrılarına yönelik bir bilgi günü etkinliği düzenlenecektir. Shift2Rail Ortak Girişimi direktörü ve yetkililerinin katılımı…

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya…

BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı Sonuçları Açıklandı

KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılan 1601-2019-1 kodlu BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı sonuçları açıklandı. Araştırma ve Yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında desteklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileştirmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi…

2244 – Sanayi Doktora Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüyoruz. Bu amaç çerçevesinde sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının…