ŞİRKETLER NEDEN AR-GE PROJESİ YAPMALIDIR?

Hızla değişen iş dünyasında ayakta kalabilmek, başarılı olabilmek, rekabet edebilmek ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara daha iyi hizmet sunabilmek için şirketlerin sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekiyor.  Bu nedenle, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) projeleri şirketler için hayati bir önem taşıyor. Ar-Ge projeleri sayesinde şirketler yeni ürünler, hizmetler, teknolojiler veya iş modelleri yaratabilir,…

Proje konularının Ar-Ge yönü ile beraber teknolojik inovasyonu da içermesi, pazar ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yenilik içermesi, müşteri beklentilerini karşılaması ve iş birliklerinin güçlendirilmesi, ticarileşme sürecini kolaylaştıracak adımlar olacaktır.

AR-GE PROJELERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ve hızla gelişen teknoloji; kuruluşların rekabet gücünü, piyasa değerini, kazancını, ürün ve/veya hizmetlerinin katma değerini artırmak ve dahası koruyabilmek için Ar-Ge çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Etkili bir inovasyon stratejisinin köşe taşı olan Ar-Ge çalışmaları, bir firmanın performansı ile doğrudan ilişkilidir. Ar-Ge yatırımları ürün ve/veya süreç yeniliği ile sonuçlanarak yeni uygulamalar, yeni iş…

tübitak ön kayıt nasıl yapılır

KURULUŞ BAZLI ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

03.01.2022 tarihi itibariyle açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Dönem çağrılarına başvuru yapılabilmesi için öncelikle Kuruluş Bazlı Ön Kayıt işlemleri gerçekleştirilmelidir.Ön kayıt işlemleri; kuruluş ortakları, yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri ve kuruluş bilgileri ile kuruluş türü, büyüklüğü, son üç yıla ait veriler gibi kuruluş mali bilgilerinin ve…

1507 ve 1501 arasındaki farklar

TÜBİTAK 1501 VE 1507 PROGRAMLARININ 2022 YILI 1. ÇAĞRILARI AÇILDI

TÜBİTAK sitesinde yayımlanan 29.12.2021 tarihli duyuruya göre KOBİ ölçeğindeki kuruluşların yenilikçi Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla TEYDEB tarafından yürütülen 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrıları 03.01.2022 tarihi itibariyle açılmıştır.1501 ve 1507 destek programlarına 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali…

yeşil mutabakata uyum

YEŞİL MUTABAKATA UYUM KAPSAMINDAKİ AR-GE KONULARI

1760’lı yıllarda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, insanların yaşam koşullarını iyileştirmesi ve refah seviyesini arttırmasının yanı sıra maalesef ki sera gazı salımı, fosil yakıt tüketimi, kontrolsüz üretim gibi sanayi kaynaklı çevre sorunlarıyla beraber iklim krizine yol açmıştır. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını, sel felaketleri ve yangınlar iklim değişikliğinde sınıra gelindiğini göstermiş ve sağlık, güvenlik, tarım, ekonomi…

ticarileşme izleme süreci

TÜBİTAK TİCARİLEŞMEYİ DE İZLEMEYE BAŞLIYOR

Ar-Ge çalışmaları, KOBİ’lerin ekonomilerini güçlendirmelerinin anahtarıdır. Bu nedenle dünya çapında tüm işletmeler Ar-Ge çalışmalarını ticarileştirmeye çalışmaktadır. Ticarileşme oranı aynı zamanda devletin Ar-Ge projelerine sağladığı desteklerin etkinliğini gösteren bir ölçüttür. Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen katma değerli ürünlerin prototip aşamasında kalmayıp seri üretime geçilerek pazara sunulması, bilginin ekonomik değere dönüşerek firmanıza ve ülkemize kazandırılması açısından çok…

tubitak 1507

İLK AR-GE PROJENİZ İÇİN TÜBİTAK DESTEĞİ

Diyelim ki bir KOBİ’siniz ve dünyada olmayan bir ürün geliştirme fikriniz mi var veya bir ithal ürünün yerini alabilecek bir ürün tasarlayarak Türkiye’nin ithalat pazarındaki payını ihracata çevirmeyi mi düşünüyorsunuz, ya da maliyet düşüren, kalite yükselten yeni bir yöntem üzerine ön çalışmalar mı yapıyorsunuz? O zaman hibe alabileceğiniz bir Ar-Ge projesine sahipsiniz demektir ve TÜBİTAK’ta…

Sipariş Ar-Ge

Ar-Ge Siparişi Vermek İster Misiniz?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırmasına göre Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018’de %1,03’ten 2019’da %1,06’ya yükselmiştir. OECD ülkelerinin 2019’daki %2,5’lik ortalaması ise ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini kanıtlar niteliktedir.Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımın yanı sıra bu yatırımdan alınan geri dönüşün firmamıza ve ülkemize yaptığı katkı, yani ticarileşme…

hibe indirim ve teşvik

Türkiye’de Ar-Ge Yapmak İsteyen Firmalara Sağlanan Hibe, İndirim ve Teşvikler

Globalleşen dünya ekonomisinde rekabetin şekli ve yönü değişerek, emek yoğun sermayeye dayalı bir sistemden bilgiye dayalı bir sisteme geçiş olmuştur. Rekabetin ötesinde, piyasada sadece var olabilmek için sürekli olarak yeni ürün ve teknoloji geliştirmek elzem hale gelmiştir. Hızla gelişen bu koşullara adapte olmak ve bilim ve teknoloji dünyasında yer almak, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri…