tübitak ön kayıt nasıl yapılır

KURULUŞ BAZLI ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

03.01.2022 tarihi itibariyle açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Dönem çağrılarına başvuru yapılabilmesi için öncelikle Kuruluş Bazlı Ön Kayıt işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ön kayıt işlemleri; kuruluş ortakları, yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri ve kuruluş bilgileri ile kuruluş türü, büyüklüğü, son üç yıla ait veriler gibi kuruluş mali bilgilerinin…

1507 ve 1501 arasındaki farklar

TÜBİTAK 1501 VE 1507 PROGRAMLARININ 2022 YILI 1. ÇAĞRILARI AÇILDI

TÜBİTAK sitesinde yayımlanan 29.12.2021 tarihli duyuruya göre KOBİ ölçeğindeki kuruluşların yenilikçi Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla TEYDEB tarafından yürütülen 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrıları 03.01.2022 tarihi itibariyle açılmıştır. 1501 ve 1507 destek programlarına 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da…

yeşil mutabakata uyum

YEŞİL MUTABAKATA UYUM KAPSAMINDAKİ AR-GE KONULARI

1760’lı yıllarda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, insanların yaşam koşullarını iyileştirmesi ve refah seviyesini arttırmasının yanı sıra maalesef ki sera gazı salımı, fosil yakıt tüketimi, kontrolsüz üretim gibi sanayi kaynaklı çevre sorunlarıyla beraber iklim krizine yol açmıştır. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını, sel felaketleri ve yangınlar iklim değişikliğinde sınıra gelindiğini göstermiş ve sağlık, güvenlik, tarım, ekonomi…

ticarileşme izleme süreci

TÜBİTAK TİCARİLEŞMEYİ DE İZLEMEYE BAŞLIYOR

Ar-Ge çalışmaları, KOBİ’lerin ekonomilerini güçlendirmelerinin anahtarıdır. Bu nedenle dünya çapında tüm işletmeler Ar-Ge çalışmalarını ticarileştirmeye çalışmaktadır. Ticarileşme oranı aynı zamanda devletin Ar-Ge projelerine sağladığı desteklerin etkinliğini gösteren bir ölçüttür. Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen katma değerli ürünlerin prototip aşamasında kalmayıp seri üretime geçilerek pazara sunulması, bilginin ekonomik değere dönüşerek firmanıza ve ülkemize kazandırılması açısından çok…

tubitak 1507

İLK AR-GE PROJENİZ İÇİN TÜBİTAK DESTEĞİ

Diyelim ki bir KOBİ’siniz ve dünyada olmayan bir ürün geliştirme fikriniz mi var veya bir ithal ürünün yerini alabilecek bir ürün tasarlayarak Türkiye’nin ithalat pazarındaki payını ihracata çevirmeyi mi düşünüyorsunuz, ya da maliyet düşüren, kalite yükselten yeni bir yöntem üzerine ön çalışmalar mı yapıyorsunuz? O zaman hibe alabileceğiniz bir Ar-Ge projesine sahipsiniz demektir ve TÜBİTAK’ta…

Sipariş Ar-Ge

Ar-Ge Siparişi Vermek İster Misiniz?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırmasına göre Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018’de %1,03’ten 2019’da %1,06’ya yükselmiştir. OECD ülkelerinin 2019’daki %2,5’lik ortalaması ise ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini kanıtlar niteliktedir. Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımın yanı sıra bu yatırımdan alınan geri dönüşün firmamıza ve ülkemize yaptığı katkı, yani…