İdea Proje, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı Gerçekleştirdi

İDEA PROJE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ’NDE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alımı kapsamında İdea Arge Proje Danışmanlık ve Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. yetkilileri Gülşah Bakırlı ve Onur Albayrak tarafından “Yönetimin Gözden Geçirmesi” toplantısı gerçekleştirildi. Artvin Çoruh Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Ardıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ersin Genç, Yapı İşleri ve…

İDEA PROJE, ÇOMÜ HASTANESİ’NDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETİMLERİ SONRASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde İdea Arge Proje Danışmanlık ve Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. Genel Müdürümüz Gülşah Bakırlı tarafından kalite yönetim sistemleri denetimleri sonrası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Danışmanlık faaliyetlerini yürüttüğümüz ÇOMÜ Hastanesi’nin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 15189:2012 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik denetim aşamaları başarıyla tamamlandı.Çanakkale Onsekiz…

İdea Proje, Sinop Üniversitesi’nde KVKK Uyum Süreci Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Sinop Üniversitesi’nde KVKK uyum sürecinin başlaması, yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması konularında yapılan, ilgili süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususlara değinilen “KVKK Uyum Süreci Bilgilendirme Toplantısı”, İdea Arge Proje Danışmanlık ve Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. Proje Müdürümüz Merve Balkanlı tarafından gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya TURAN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sinop Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyon…

İdea Proje, Sinop Üniversitesi’nde KVKK Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Sinop Üniversitesi’nde bilgi ve kişisel verilerin güvenliğini arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İdea Arge Proje Danışmanlık ve Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. Genel Müdürümüz Gülşah BAKIRLI tarafından “KVKK Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya TURAN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sinop Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyon Üyeleri katıldı.Danışmanlık verdiğimiz 65. Üniversite olan Sinop Üniversitesi’ne misafirperverlikleri…

ISO 45005 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma

ISO 45005 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik: ISO 45005 COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Nedir? COVID-19 salgını, 2020’nin başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Toplumsal sağlığın korunması maksadı ile bir dizi önlemler alınmış olsa da çalışma hayatındaki etkilerine ilişkin kapsamlı bir hazırlık bulunmuyordu. Bu…

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik: ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir? İşletmelerin başarılı olabilmesinde ekonomik etkenler, maliyet ve kaliteli üretim öne çıkan ana formasyonlar durumundaydı. Ancak aslında tüm işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, kar amacı olmayan tüm kurumlar bulundukları lokasyon ve devamında tüm…

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik: ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir? Bilişim teknolojilerindeki gelişim, beraberinde yeni sistem ve standardizasyonların gerekliliğini de arttırıyor. İş ve çalışma dünyasında bilişim teknolojilerine yönelik artan bağımlılık, bu doğrultuda bir standardın oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. ISO 20000-1…

45001 danışmanlığı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik: ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? Farklı sektörlerde üretilen hizmet ve ürünlerin, çok çeşitli değişkenler nedeniyle oluşturdukları riskler iş sağlığını tehdit eden unsurlar olarak tüm dünyanın genel sorunlarından biridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları;…

50001 danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik: ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir? Modern dünyanın üretim yönünden yakaladığı yüksek ivmelenme, üretim kapasitesini sürekli arttırmaya devam ediyor. Ancak teknoloji, üretim olanakları ve talep yönünden üretim kapasitesini arttıran faktörler, üretim alanındaki enerji gereksinimlerinin de paralel olarak artışına yol…

kalite yönetim sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için derledik: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Ürünün ya da sunulan hizmetin kalite standartlarıyla doğrudan ilgili olmayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ürünün ya da hizmetin sunulmasını sağlayan tüm yönetim altyapısının uluslararası bir standarda sahip olmasını sağlar. Uluslararası ölçekte kaliteli…