TEYDEB 1505 ve ARDEB 1005 Programları Çevrim İçi Bilgilendirme Günü Etkinliği

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL’ın katılımlarıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” ile Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı”na yönelik olarak 30 Mart 2021 Salı günü saat 18:00’de çevrim içi bilgilendirme günü etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlik…

M-ERA.NET 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET 3 projesi 2021 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Bu amaç…

Yapay Zekâ Konulu Eureka Kümeleri 2. Ortak Çağrısı Çevrim İçi Bilgilendirme Günü

Geçtiğimiz yıl birincisine başarıyla katılım sağladığımız, Eureka kümelerinin ortak olarak yayınladıkları yapay zekâ çağrısının ikincisi açılmıştır. Yapay zekâ odaklı çözümler içeren proje fikirlerinin beklendiği çağrı, tek aşamalı olarak yürütülecektir. Tek aşamalı çağrılarda fikir sahibi firmalardan uluslararası başvurularını tam proje önerisi olarak (FPP-full project proposal) sunmaları istenmektedir. Bu aşamada gerçekleştirilecek değerlendirmede başarılı olan ve etiket (label)…

1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1 Çağrı Metni Hakkında Bilgilendirme

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge çalışmaları ile hızla ürüne dönüştürülmesini hedefleyen 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) 22 Ocak 2021 tarihinde açılmıştır. Çağrı kapanış tarihi olan 3 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar başvurular alınmaya devam etmektedir. Bu çağrının Destek Ödeme Şekli başlığında yer alan…

BİDEB 2214/A ve 2219 Programları 2021 Yılı Başvuruları 29 Mart 2021 Tarihinden İtibaren Alınacaktır

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başvuruları 29/03/2021 tarihi saat 13:30 ile 28/06/2021 tarihi saat 17:30 arasında alınacaktır. 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programlarında 2021…

QuantERA ERA-Net 2021 Yılı Çağrısı Açıldı!

QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir. QuantERA Projesi 2021 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK – 1071 Uluslararası…

Antarktika Çalışmalarında Türkiye İçin Sevindirici Bir Gelişme Daha

TÜBİTAK’ın 29 Ağustos 2016 tarihinde asosiye üye olduğu Antarktika Bilimsel Araştırma Komitesi'ne (SCAR),TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan başvuru paketi,23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen online delege toplantısında görüşülerek, ülkemizin SCAR tam üyeliği kabul edildi. SCAR, Antarktika Bölgesi'nde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası çatı görevini üstlenen bir organizasyondur. Canlı bilimlerinden yer bilimlerine, fiziki bilimlerden sosyal bilimlere…

2021 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başladı

2021 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verilecektir. Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir. Özel Ödül: Bilim Ödülü eş değeri olarak yurt dışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti…

Kâtip Çelebi – Newton Fonu TÜBİTAK-Royal Academy Of Engineering İşbirliği Programı Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Royal Academy of Engineering arasındaki işbirliği çerçevesinde 2020 yılında açılan Kâtip Çelebi – Newton Fonu 2538 Programı Çağrısı sonuçları açıklanmıştır. Bu çağrı kapsamında 8 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır: Proje Yürütücüsü Proje Yürütücüsü Kuruluş Çağla Meral AKGÜL ODTÜ Erkan ŞENSES Koç…

Bilim Olimpiyatlarının Türkiye Dereceleri Belirlendi!

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi en ön sırada temsil etmelerini sağlamak üzere yürüttüğümüz “2202 Bilim Olimpiyatları Programı”nın, ulusal düzeyde madalya alan öğrencilerin belirlendiği İkinci Aşama Sınavı sonuçları açıklanmıştır. 13 Temmuz-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan programın Birinci Aşama…