1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1 Çağrı Metni Hakkında Bilgilendirme

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge çalışmaları ile hızla ürüne dönüştürülmesini hedefleyen 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) 22 Ocak 2021 tarihinde açılmıştır. Çağrı kapanış tarihi olan 3 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar başvurular alınmaya devam etmektedir. Bu çağrının Destek Ödeme Şekli başlığında yer alan…

BİDEB 2214/A ve 2219 Programları 2021 Yılı Başvuruları 29 Mart 2021 Tarihinden İtibaren Alınacaktır

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başvuruları 29/03/2021 tarihi saat 13:30 ile 28/06/2021 tarihi saat 17:30 arasında alınacaktır. 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programlarında 2021…

QuantERA ERA-Net 2021 Yılı Çağrısı Açıldı!

QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir. QuantERA Projesi 2021 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK – 1071 Uluslararası…