Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı 2020/1 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Belli Oldu

“2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı” 2020 yılı 1. dönemine yapılan başvurular değerlendirilmiş ve destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Başvuru durumu ile ilgili sonuçlar, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak “Başvuru Durumu” alanından görülebilir. Detaylı bilgi için program web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Source: New feed

KOBİ’lerin İhtiyaçlarına Yönelik Akademi-Özel Sektör- Şemsiye Kuruluş İşbirliği Çağrısı: Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Peru ve Polonya ile İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Fırsatı

Cornet Programı’nın 31. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir. 31 Mart 2021 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı Almanya, Avusturya,…

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) Açıldı

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm…