TÜBİTAK-Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi Çevrimiçi Ortak Bilgi Günü

TÜBİTAK ve Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) arasında 2020 yılında imzalanmış olan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Türk ve Maltalı araştırmacıların birlikte hazırlayacakları ortak araştırma ve ar-ge ve yenilik projelerinin desteklenebilmesi için “su yönetimi”, “tarım sistemleri”  ve “tarım-gıda değer zincirleri” alanlarında 1 Mart 2021 tarihinde ikili işbirliği proje başvuru çağrısı açılacaktır. Ayrıca, Akdeniz…

ARDEB 1001-Deprem Araştırmaları Çağrısı Çevrim İçi Bilgi Günü Etkinliği

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL’ın katılımlarıyla Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Deprem Araştırmaları Çağrısı” özelinde 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18:00’de çevrim içi bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir. Çağrı kapsamında; çağrı duyuru metninde yer alan konulara yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir. Çağrının duyuru metni…

2532 TÜBİTAK – Rusya RFBR Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik 2020 yılında açılan ikili işbirliği çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Türkiye Proje Yürütücüsü TürkiyeYürütücü Kuruluş Rusya Proje Yürütücüsü Rusya Yürütücü Kuruluş PROJE ADI Hayrullah KARABULUT Boğaziçi Üniversitesi Andrey KORZHENKOV Institute of Physics of the Earth of the RAS Kafkas Bölgesinin…

ICGEB İşbirlikçi Araştırma Programına (Collaborative Resarch Programme – CRP) Başvurular Alınmaya Başladı!

Türkiye’nin 1989’dan beri üyesi olduğu Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. Kimler Başvurabilir? CRP Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri,…

EMBO Genç Araştırmacı Ödülüne Başvurular İçin Son Tarih 1 Nisan 2021!

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı– (European Molecular Biology Conference – EMBC) üye, asosiye ve işbirlikçi ülkeleri tarafından finansal olarak desteklenen, bu ülkelerdeki moleküler yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarına yönelik çeşitli burs ve destek programlarıyla araştırmacı dolaşım ve bilimsel ağ oluşturma…

Era-Net Projeleri Çağrıları Çevrimiçi Bilgi Günü Gerçekleşti

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net projeleri çağrılarına yönelik olarak ARDEB tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi düzenlenen bilgi günü etkinliğine farklı kurum ve kuruluşlardan 706 araştırmacımız katılım sağlamıştır. Yoğun ilginin olduğu etkinlik boyunca kapsamları etkinlik duyurusunda paylaşılan 6 farklı Era-Net çağrısına ve bu çağrıların ulusal başvuru süreçlerine yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin video kaydına https://www.youtube.com/watch?v=-j_OdHHidFc…

TÜBİTAK 2021 Staj İşlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Dijital Platformu Üzerinden Gerçekleştirilecek

TÜBİTAK 2021 Yılı üniversite öğrencisi stajyer alımı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından başlatılan Staj Seferberliği Programı kapsamında 22/02/2021 tarihinden itibaren Kariyer Kapısı dijital platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Kariyer Kapısı başvuru dönemi 22 Şubat – 22 Mart 2021 olarak ilan edilmiştir. Kontenjan dağılımı ve detaylı bilgi için tıklayınız. Haber kaynağı

Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Çalışması Bölünen Üniversiteler Eklenerek Güncellendi

Kasım 2020’de yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, 18 Mayıs 2018 tarihli "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında bölünen üniversitelerin verileri de eklenerek güncellendi. Bu kapsamda bölünme sonrası verileri doğrudan etkilenen, on dördü yeni toplam yirmi sekiz üniversitemizin verileri özelinde ek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışma…

1001-Deprem Araştırmaları Çağrısı Kapsamında Sunulacak Eşgüdümlü Projelere Ek Puan İmkânı

15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılan 1001 Programı “Deprem Araştırmaları” çağrısı kapsamında, proje yürütücülerinin işbirliği halinde sunacakları araştırma projelerinin eşgüdümlü olarak yürütülmesini teşvik etmek amacıyla ek puan imkânı sağlanacaktır. Eşgüdümlü başvuru yapılacak olması durumunda, “Eşgüdüm Planlama Formu”nun hazırlanması ve formun Proje Başvuru Sistemi (PBS)’nde “Ek Dosyalar” adımında yer alan ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Eşgüdüm yapılacak…

TÜBİTAK ile TAGEM Arasında Düzenlenen İş Birliği Protokolü Çerçevesinde TÜBİTAK 1001 Programına Yapılacak Proje Başvuruları

Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu iş birliği çerçevesinde ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin ülkemiz gıda güvenliği hedeflerine ulaşma etkinliğinin artırılması ve birlikte başarma yaklaşımıyla ulusal tarımsal Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla ortak…