2516 TÜBİTAK-NRF/MSIT (Güney Kore) Araştırma ve İnovasyon Projeleri Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma ve inovasyon projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Kurum Güney Kore’deki Proje Yürütücüsü Kurum Proje Başlığı Prof. Dr. Hilmi…

2523 TÜBİTAK-NRF (Güney Kore) Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Kurum Güney Kore’deki Proje Yürütücüsü Kurum Proje Başlığı Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Gilson Khang Chonbuk National University…

TÜBİTAK – CNRST (Fas) Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK ile CNRST (Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Aralık 2018’de açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Kurumu Fas’taki Proje Yürütücüsü Kurumu Proje Başlığı Doç. Dr. Önder Metin Koç Üniversitesi Prof. Dr. Soufiane El Houssame Sultan Moulay…

Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,03’e Çıktı

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2018 yılında 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi. Sektörel dağılımlar incelendiğinde, hem gerçekleştirdiği Ar-Ge harcaması hem Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı açısından özel sektör açık ara önde. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 1,03; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 172.119 olarak açıklandı. Ar-Ge…

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Programları Başlıyor

Lise ve ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Çağrı Duyuruları yayınlandı. Bu yıl proje hazırlayacak öğrencilerimiz gelecekte ihtiyaç duyulan tematik alanlarda proje hazırlamaya…

Başvuru Kılavuzu Fikirlerinizi Gerçeğe Dönüştürüyor

TÜBİTAK Başvuru Kılavuzu, Kurumumuz bünyesinde yer alan tüm destek, ödül ve yarışma programlarının yer aldığı ve 2015 yılından bu yana kullanılmakta olan bir platformdur. Kılavuz, TÜBİTAK'tan destek almak isteyen kişi ve kuruluşlara, kendi ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri sunmaktadır. Başvuru Kılavuzunda yer alan Çağrı Sihirbazında ise, TÜBİTAK tarafından açılmış olan ulusal ve uluslararası çağrıların listesi yer…

TÜBİTAK Çatısı Altında, Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün Kurulması Kararı Alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 Yılı Bütçe Sunumunda, TÜBİTAK çatısı altında “Kutup Araştırmaları Enstitüsü”nün kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Kutup Araştırmaları Enstitüsünün kurulma kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulundan da görüş alınacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmekte olan “Antarktika Bilimsel Araştırma ve…

Destek Programları Başvuru Kılavuzu

Dil Türkçe TÜBİTAK Başvuru Kılavuzu, Kurumumuz bünyesinde yer alan tüm destek, ödül ve yarışma programlarının yer aldığı ve 2015 yılından bu yana kullanılmakta olan bir platformdur. Kılavuz, TÜBİTAK'tan destek almak isteyen kişi ve kuruluşlara, kendi ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri sunmaktadır. Başvuru Kılavuzunda yer alan Çağrı Sihirbazında ise, TÜBİTAK tarafından açılmış olan ulusal ve uluslararası çağrıların…

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuruları Başlıyor!

5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması…

TÜBİTAK-NSTDA (Tayland) Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Tayland’daki Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Ceyda Dudak Şeker Dr. Sasitorn Aueviriyavit Nanoplastik Ve Gıda Matrisi Etkileşimlerinin…