1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Proje Gönderim Süresi Uzatıldı

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında yapılan değişiklik sonrası 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına büyük ölçekli kuruluşların başvuru yapamayacağı, bu nedenle büyük ölçekli kuruluşların 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerinin Kuruma ulaştırılması ve ön kayıt onayı alarak projelerinin de 30 Haziran 2019 tarihine kadar…

TÜBİTAK Yarışmasında Dereceye Giren Üniversite Öğrencilerinin Projeleri TEKNOFEST’te Yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yarışmalar Grubu tarafından, ön lisans ve lisans öğrencilerinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında, dereceye giren projeler belli oldu. Bölge yarışmalarında birincilik derecesi alan…

2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı Kapsamı Genişletildi

Öğrencilere proje hazırlama ve yürütme kültürünün ön lisans öğreniminden başlayarak verilmesi amacıyla, 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programının kapsamı, meslek yüksekokulu öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Artık programa lisans öğrencilerinin yanı sıra meslek yüksekokulu öğrencileri de sanayiye yönelik araştırma projeleri ile başvuru yapabilecekler. 2209 Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan meslek yüksekokulu öğrencilerine, sanayinin…

TÜBİTAK Akademik Dergilerinin Etki Faktörü Artmaya Devam Ediyor

Web of Science’ın her yıl, bir önceki yılın verilerine göre hazırladığı etki faktörü sonuçları açıklandı. Buna göre, Turkish Journal of Agriculture and Forestry tüm dünyada Türkiye kaynaklı dergiler arasında etki faktörü en yüksek ilk üç dergi arasına girdi. Web of Science’ın yayımladığı 2018 yılı verilerine göre derginin etki faktörü 1,434’den 1,731’e yükseldi. Dergilerde yayımlanan makalelerin…

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2018 Yılı Çağrıları İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçları

2018 yılında açılan 40 adet 1003 çağrısı kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. İlgili çağrılar kapsamında 1. aşama için önerilen 1577 adet proje önerisinden 770’i 2. aşama başvurusuna hak kazanmış, bu projelerden 644’ü için 2. aşama başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje önerilerinden de 512’si bilimsel değerlendirmeye alınmış, 74 adet…

EMBO Yaşam Bilimlerinde Kurs ve Çalıştay Düzenleme Desteğine Başvurular İçin Son Tarih 1 Ağustos 2019!

Türkiye’nin de üyesi olduğu, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), moleküler yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarına yönelik destekler verir. EMBO, moleküler yaşam bilimlerinde gerçekleşen en son gelişmeler konusundaki paylaşımı ve işbirliklerini teşvik etmek için “Bilimsel Etkinlik Destekleri” kapsamında, çalıştay, kurs, sempozyum ve konferans organizasyonlarını destekler. Önemli Bilgiler: Organize edilecek…

TÜBİTAK ile British Council İkili İşbirliği Çağrısı

"Kâtip Çelebi-Newton Fonu" çerçevesinde 2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda)’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları…

27. Ulusal Bilim Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır

Ortaokul, Lise ve BİLSEM’lere devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimler ve Bilgisayar alanında özendirmek, yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim imkânları sağlamak amacıyla 04 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen 27. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Geçen yıla göre başvuru sayısında %90 artış olan Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavına bu yıl toplamda 13.677…

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı Çağrıya Açıldı!

TÜBİTAK, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmelerini sağlamak amacıyla 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı adı altında yeni bir çağrıya çıktı. Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak…

TÜBİTAK’tan YÖK 100/2000 Doktora Bursiyerlerine Ek Burs İmkânı

TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuruların değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanı üzerinde kalan YÖK 100/2000 bursiyerleri çift burs alma imkânına sahip olacak ve burs ödemeleri TÜBİTAK tarafından aylık 4.500 TL'ye tamamlanacaktır. YÖK 100/2000 bursiyerlerinin 17 Haziran – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi…