yeşil mutabakata uyum

YEŞİL MUTABAKATA UYUM KAPSAMINDAKİ AR-GE KONULARI

1760’lı yıllarda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, insanların yaşam koşullarını iyileştirmesi ve refah seviyesini arttırmasının yanı sıra maalesef ki sera gazı salımı, fosil yakıt tüketimi, kontrolsüz üretim gibi sanayi kaynaklı çevre sorunlarıyla beraber iklim krizine yol açmıştır. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını, sel felaketleri ve yangınlar iklim değişikliğinde sınıra gelindiğini göstermiş ve sağlık, güvenlik, tarım, ekonomi…