ARDEB 2021 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanına ek olarak aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınmıştır. • Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı,•…

TEYDEB 1501 Programı 2021 Yılı 1. Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı 04.01.2021 tarihinde açılmış ve proje öneri başvuruları 04.03.2021 tarihine kadar alınmıştır. Çağrıya yapılan proje öneri başvurularının değerlendirme süreci neticesinde 317 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 18 projenin değerlendirme süreci ise devam etmektedir. Desteklenen ve değerlendirme süreci devam…

Genç Matematikçilerden Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’nda Büyük Başarı

Genç Balkan Matematik Olimpiyatı (JBMO); dünya ülkeleri arasında daha güçlü bağlar kurmayı, olimpiyata katılan ülkeler arasında matematik konusunda fikir alışverişini sağlamayı ve yetenekli öğrencilerin kendilerini ifade etme ve öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı vererek matematik alanındaki yeteneklerini desteklemeyi amaç edinen bir etkinliktir. Bu amaçla yıllardır düzenlenen olimpiyatın bu yıl yirmi beşincisi Moldova merkezli olarak çevrim içi…