2019 Yılı 2. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkan Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

2019 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerin değerlendirme çalışmaları tamamlandı. 2020 yılı 1. dönemini beklemeden tekrar başvuru yapmaya hak kazanan 101 proje yürütücüsünden 91’i başvuru yaptı, bilimsel değerlendirmeye alınan 91 projeden 44’ünün desteklenmesine karar verildi. 13.10.2019 tarihli duyurumuzda…

ARDEB 1001 Programı – Proje Değerlendirme Sistemindeki Yenilikler

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın 2020 yılı 1. dönem başvuruları 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. 1001 programı kapsamında başvuru dönemine özel bütçe belirlenmekte ve belirlenen bütçe kapsamında projelere destek verilmektedir. 1001 programında proje önerilerinin bilimsel değerlendirmesi Özgün Değer, Yöntem, Proje Yönetimi ve Yaygın…

EIT Food, Genç Araştırmacılar ve Yenilikçiler için ‘Yenilikçi Bursu’ Başvurulara Açıldı!

Gıda sistemlerini daha sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir hale getirmeyi amaçlayan Avrupa'nın önde gelen gıda inovasyon girişimlerinden olan EIT Food tarafından genç yenilikçiler ve araştırmacılar için oluşturulan EIT Yenilikçi Bursu (EIT Innovator Fellowship) başvurulara açıldı. Genç yenilikçilere ve araştırmacılara iş becerileri kazandırmayı hedefleyen 6 aylık eğitim programı için son başvuru tarihi 14 Haziran 2020’dir. Başvuru sahipleri…

“Bir Sonraki Yüksek Etkili Salgın İçin Çözümler” Konulu Çok Taraflı EUREKA Network Çağrısı Açıldı!

EUREKA Programı kapsamında, toplum üzerinde yüksek etki yaratan, insanlarda ciddi derecede bulaş potansiyeli taşıyan bulaşıcı hastalık salgınlarına çözüm ve hazırlık sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınlandı. Türkiye ile birlikte Almanya, Belçika, Estonya, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İsveç ve Kanada’dan fonlayıcı kuruluşlar çağrıya destek sağlamaktadır. Katılımcıların, aşağıdaki alanlar başta olmak üzere,…

ARDEB Programlarına Başvuru Süreci Kolaylaştı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programlarına başvuruyu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başvuru aşamasında, proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi) dışında hiçbir belge talep edilmeyecektir. Yeni süreçte; aşağıda yer alan belgeler başvuru esnasında istenmeyecek, projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde ilgili Araştırma…