27. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı Başvuruları Başladı

Ortaokul ve Liselere devam eden öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim imkânları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ülke genelinde TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir. Birinci Aşama Sınavı Kapsamına Giren Dallar • Ortaokul Matematik Olimpiyatı • Ortaokul Bilgisayar Olimpiyatı • Fizik Olimpiyatı • Matematik Olimpiyatı…

27. Bilim Olimpiyatları

Ortaokul ve Liselere devam eden öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim imkânları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ülke genelinde TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir. Birinci Aşama Sınavı Kapsamına Giren Dallar • Ortaokul Matematik Olimpiyatı • Ortaokul Bilgisayar Olimpiyatı • Fizik Olimpiyatı • Matematik Olimpiyatı…

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvurusu Devam Ediyor

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla açılan 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvurusu devam ediyor. Kurumumuz Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi…

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Bu Yıl 13.sü Düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarının Ankara Bölge Sergisi ve Ödül Törenine Katıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ön değerlendirmeyi geçen ve bölge yarışlarına katılmaya hak kazanan bin 200 proje Adana, Ankara, Bursa, İstanbul-Avrupa, İstanbul-Asya, İzmir, Erzurum, Malatya, Kayseri, Konya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Türkçe,…

ARDEB-1001 Programının Son Başvuru Tarihine İlişkin Hatırlatma

Daha önce yapılan duyurularda da belirtildiği üzere, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın 2019 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 29 Mart 2019 saat 23:59’dur. Belirtilen süre içerisinde e-imza süreci tamamlanmamış olan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak, başvuru süresi uzatılmayacaktır. ARDEB tarafından yürütülmekte olan destek programlarına yapılacak başvurularda basılı kopya belgelerin gönderilmesi süreci tamamen…

EMBO Destek Ve Programları Bilgi Günleri

Türkiye, moleküler yaşam bilimleri alanında dünyada öncü kuruluşlardan biri olan Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’na (European Molecular Biology Organization – EMBO) 1993 yılından beri üyedir. EMBO’nun üye ülkelerin araştırmacılarına ve lisans üstü öğrencilere sağladığı, Uzun (12-24 Ay) ve Kısa Dönem (0-6 Ay) Burslar, Yerleşim (3-5 yıl), Kurs, Çalıştay ve Konferans Desteği ile Genç Araştırmacı Programı, Bilimde…

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARAR ÖZETLERİ

Bir Gerçek Kişinin Adının Geçtiği Köşe Yazısının Silinmesi Talebi Bir gerçek kişinin adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının, kişinin hala kamuyu ilgilendiren bir konumda olduğu hususu da dikkate alınarak, ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğünün kapsamında olduğu değerlendirildiğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, ilgili…

TEYDEB Programlarında Yenilikler

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı.…

1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite…

İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 1. Çağrısı

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Çağrı dokümanlarına ve çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye Belmont Forum internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir: tıklayınız. Başvurularda, iklim, çevre ve sağlık kesişim alanındaki sorunların araştırılması amacıyla disiplinlerarası ve son kullanıcı odaklı yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu…