AB Çerçeve Programları’na Yönelik Yeni Destek Mekanizmaları: Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği ve Ağlara Üyelik Desteği!

Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında Türkiye’deki paydaşların program hakkında farkındalıklarının, Türkiye’den gerçekleştirilecek proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek ve ödül programları “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun müzakereler sonucunda, ülkemizin…

TÜBİTAK – QNRF İşbirliği Çerçevesinde Akıllı Şehirler Çalıştayı Düzenlenecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF – Qatar National Research Fund) arasındaki mevcut ikili işbirliği çerçevesinde 6 Şubat 2020 tarihinde akıllı şehirler (smart cities) tematik alanında akademi-sanayi işbirliği çağrısı açılmıştır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Türkiye’deki ve Katar’daki araştırmacıları bir araya getirebilmek amacıyla 9 Mart 2020 tarihinde, TÜBİTAK-Gebze yerleşkesinde…

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 Yılı Çağrıları Başvuruya Açıldı

Yurt içinde düzenlenecek teorik ve uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine destek veren 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası çağrılarına yönelik araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik yurt içindeki etkinliklere destek veren 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 yılı çağrıları başvuruya açılmıştır. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve 2237-B…

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Staj Başvuruları Başlıyor

Güney Kore’de yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere bir hazırlık niteliğinde olan KIST Staj Programı (KIST -Korea Institute of Science and Technology- School Internship Program) 2 Mart 2020 tarihinde başvurulara açılıyor. Lisans/yüksek lisans mezunu veya Şubat 2021 tarihine kadar mezun olabilecek, 2021 Bahar döneminde Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ne yüksek lisans/doktora başvurusu yapmayı planlayan…

30 Araştırmacı Daha TÜBİTAK Desteği ile Yurtdışından Türkiye'ye Geliyor!

Alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kuruluşlarında yürütmelerini desteklemek için, TÜBİTAK ile AB Komisyonu işbirliği çerçevesinde yürütülen 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı kapsamında 2 Ağustos-11 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuruları alınan çağrı sonuçlandı. Bu sene rekor başvuru oranı ile 188 başvuru alınan programda, 30 projenin desteklenmesine karar verildi. Başvuru…

AquaticPollutants Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Çağrı Hakkında Genel Bilgiler Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AquaticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projeye 26 ülkeden 32 farklı kuruluş destek vermektedir. Bu kapsamda uluslararası ortak proje çağrısı 17/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır. İki…

AqauticPollutants Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Çağrı Hakkında Genel Bilgiler Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AqauticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projeye 26 ülkeden 32 farklı kuruluş destek vermektedir. Bu kapsamda uluslararası ortak proje çağrısı 17/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır. İki…

TÜBİTAK – MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan – MID Uzbekistan) arasındaki işbirliği çerçevesinde, 2019 yılında yayınlanan ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri çağrısı kapsamında, toplam 2 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Desteklenmesi uygun görülen projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır: Türkiye’deki…

PRIMA Programı 2020 Çağrıları Başvurulara Açıldı!

Akdeniz’de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine buradan, TÜBİTAK’ın PRIMA internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Konsorsiyumlarda yer alabilmek üzere ortaklık ilanlarına başvurmak veya ilan vermek için Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz: PRIMA Programı…

Ufuk2020 Kobi Aracı Mükemmeliyet Mührü (Seal Of Excellence) Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Ufuk2020’nin başladığı 2014 yılından beri KOBİ Aracı olarak yürütülen program 2019 yılı itibariyle yenilenmiş, Hızlandırıcı (Accelerator)…